วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

SIAMNUTRA SUPER 4 RAC - ซุปเปอร์โฟร์แรค

SUPER 4 RAC"ซูเปอร์โฟร์แรค"

น้ำผลไม้สกัดเข้มข้นเพื่อสุขภาพ คุณค่าที่ให้มากกว่าความอร่อย

ในอดีตอันต่อเนื่องมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์เรามีความพยายามในการแสวงหาอาหารที่ดี โดยมีความเชื่อว่า การได้รับสารอาหารที่ดีและมีคุณค่า จะทำให้มนุษย์สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อพัฒนาอารยธรรมสืบต่อไปได้อย่างยาวนาน นับแต่นั้นมา ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านสารอาหาร จึงมีความก้าวหน้าขึ้นมาโดยลำดับ และมนุษย์ยังคงพยายามในการพัฒนาอาหารที่ดีมีคุณค่าต่อไปโดยไม่สิ้นสุดมาตลอดทุกยุคทุกสมัย

ภายใต้แนวคิดหลักข้างต้น การแสวงหาวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบที่ดีจากแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของโลก เช่น ผลโกจิเบอร์รี่ ( Gojiberry) จากพื้นที่อันหนาวเหน็บทางตอนเหนือของประเทศจีน ผลทับทิม (Pomegranate) จากเขตร้อนแห้งแล้ง ในแถบประเทศตะวันออกกลาง และผลมังคุด (Mangosteen) ราชินีแห่งผลไม้จากเขตป่าฝนในเมืองไทย ผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงจากทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวไทย ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตระดับโลก ที่ควบคุมทุกกระบวนการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่มีประสบการณ์สูง ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ทั่วโลกให้การยอมรับ จึงก่อกำเนิดเป็นผลิตภัณฑ์ "ซูเปอร์โฟร์แรค"

ผลิตภัณฑ์ "ซูเปร์โฟร์แรค" คือ ผลผลิตจากงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร มาอย่างลึกซึ้งและยาวนาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้นเพื่อตอบโจทย์ สำหรับงานวิจัยทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ องค์ประกอบที่ลงตัวในผลิตภัณฑ์ซูเปอร์โฟร์แรค ประกอบขึ้นจาการคัดสรรผลไม้ที่มีประโยชน์ 3 ชนิด คือ ทับทิม , โกจิเบอร์รี่หรือเก๋ากี๊ , และมังคุด เพื่อสกัดหาสารประกอบตามธรรมชาติที่ทรงคุณค่าและผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลากหลายด้านและเหมาะที่จะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ผลิตภัณฑ์ "ซูเปอร์โฟร์แรค" ไม่เพียงมีคุณสมบัติที่ดีของสารสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายในหลากหลายมิติ แต่ยังสามารถผสานคุณค่าตามธรรมชาติของผลทับทิมและผลโกจิเบอร์รี่ไว้ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้รสชาติที่คงความหวานอมเปรี้ยว ปราศจากการใส่น้ำตาลและสารกันบูด รวมทั้งไม่ผ่านการเติมสีหรือแต่งกลิ่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ "ซูเปอร์โฟร์แรค" เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงความบริสุทธิ์จากคุณค่าตามธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

ที่สำคัญ น้ำผลไม้สกัดสูตรเข้มข้นเพื่อสุขภาพ "ซูเปอร์โฟร์แรค" น้ำผลไม้ที่มีคุณประโยชน์และให้คุณมากกว่าความอร่อย หอม หวานอมเปรี้ยว รู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่ดื่ม เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา บุคคลทุพพลภาพ ผู้ป่วย ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค สามารถดื่มได้โดยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ แล้ววันนี้คุณมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณและครอบครัวแล้วหรือยัง?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือบริษัท SIAMNUTRA

โดย คุณ ทราย สุขรดา โทร.083-0047553คุณ โด้ โทร. 083-1203162