วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553

GOOD MORNING - เริ่มต้นเช้าวันใหม่ กำลังใจเต็มเปี่ยมครับ

บทความแรกของ Blog นี้ครับ


Blog ที่รวบรวมเรื่องราวหลากหลาย
Blog ที่ทำหน้าที่จดบันทึกเรื่องราว ("ดี" บ้าง "ไม่ดี" ก็มีบ้าง)
Blog ที่เป็นเสมือนเวทีที่สามารถแสดงออกทางความคิด
Blog ที่บางครั้งก็ใช้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ (เผื่อจะร่ำรวยกะเขาบ้าง)

อย่างไรก็ดี Blog นี้ขอเป็นสื่อกลางระหว่าง "ผม" กับ "คุณ"
ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เราเต็มใจนำเสนอทุกๆประการ

ด้วยรักและปรารถนาดี
** กรสยาม (เกรียงไกร) ศรีระกิจ
kornsiam.thailand@gmail.com